Internett, er den nye arbeidsplassen for mange – Hva trenger du å vite for å jobbe online?

Slik Internett har utviklet seg frem til i dag, så er det fortsatt mange ting som utgjør et vekstmarked i denne sfæren. En av vekstbransjene er selvfølgelig netthandel, som har doblet sin omsetning hvert år siden 2012, når de første begynte å få en smart telefon. 

Dertil hører det jo også med diverse andre sektorer som trekkes med, og som samtidig også opplever vekst. Utover dette er det mange frie yrker som i dag kan utøves over nettet. Dette inkluderer skrivejobber, fjern-assistanse, kundebehandling, så vel som en del andre former for handel, som for eksempel verdipapirhandel med selskaper som CMC Markets.

==Hvordan skiller man klinten fra hveten?==

En viktig del av det å jobbe online, er å kunne skille mellom lureri og de ekte forretningsforbindelsene. Dette krever for det første en viss andel forsiktighet som ikke er så forskjellig fra andre forretninger ute i den virkelige verden. I all hovedsak vil det også på internett vise seg at de fleste parter som du har å gjøre med, vil være hederlige. Likevel lønner det seg også her å gjøre en bakgrunnssjekk på hvem man har med å gjøre. En rask googling, eller kanskje en titt på Linkedin, vil kunne gjøre din investering av tid, penger eller arbeid, langt sikrere. Dertil er det også lurt å gjøre små handler først, for så langsomt å bygge opp samhandlingen etterhvert som tilliten vokser.

==Hvem er best lønner på nettet?==

De frie yrkene som er best betalte på nettet er selvfølgelig de som er sjeldne. Her kan vi regne IT-ingeniører som elite, like under gründere som klarer seg selv, og handler med store volum. Den som behersker de nye programmeringsspråkene er spesielt etterspurt, spesielt om det handler om formater og språk som kan brukes til å lage hjemmesider som fungerer på Smartphones. Dertil kan det også sies at erfaringer pleier å telle for å pushe opp din lønn. Om du har holdt på med noe en stund, så pleier du å bli bedre til det, samtidig som du vil bli bedre kjent med priser og prissetting. Du vet hva du kan få til. 
 

 
Mluvím Česky
Hovorím Slovenský
We speak English
Hablo español